Br. Karlsen AS
[[Brødrene Karlsen AS er et produksjonsselskap for oppdretts og villfiskprodukter. Vi er lokalisert ytterst i havgapet på Husøy i Senja. Her driver vi med videreforedling av laks der hovedproduktet er porsjonspakket laks, men vi levere alle laksefilet-produkter som kundene etterspør./// Brødrene Karlsen AS is a production company for farmed and wild fish products. You can find us out on the coast, on the island of Husøy in Senja. We have processing facilities for salmon, and our main product is packaged portions of salmon. We also supply the full range of salmon fillet products in demand by our customers.]]

[[Vi er unikt plassert ved porten til Barentshavet. Dette gir oss en uslåelig ferskhetsgrad og kvalitet på produktene som blir hentet opp av både lokal og tilreisende kystflåte, for så å bearbeides hos oss før videre salg ut i markedet. I samarbeid med en særdeles moderne og aktiv flåte samt dyktige oppdrettere kan vi stolt si at vårt pakkenummer T 308 fått en posisjon i markedet som assosieres med kvalitet, både i oppdretts- og villfiskavdelingene våre.///We have a unique location at the gateway to the Barents Sea, allowing us to source extremely fresh and high quality products caught by both local and visiting fishing boats then processed by us before being dispatched directly to the market. We are partners with an extremely modern and active fishing fleet in addition to expert farmers, and are proud to confirm that our packaging number T308 has a very high reputation on the market as a mark of quality, both for farmed and wild fish.]]

 

 

[[For leverandører:///For suppliers:]]

[[Virksomheten på villfisk er basert på en stor lokal kystflåte.
I tillegg tar vi selvsagt imot andre båter som ønsker å fiske i vårt område.
Ønsker du å levere til oss, eller bare slå av en prat og høre nytt fra området?

Ta kontakt med:/// Our wild fish products are sourced from a large, local coastal fishing fleet.
We also welcome other boats visiting the area to fish.
If you would like to deliver your catches to us, or just have a chat and learn about the area, please do not hesitate to contact:]]

[[Produksjonsleder hvitfisk///Production Manager, Whitefish]]: Petter Wilsgård 454 86 598
[[Brygga///The wharf]]: 912 43 330 | brygga@brkarlsen.no
[[Daglig leder///Managing Director]]: Rita Karlsen 917 46 316

 

[[Produkter///Products]]


Produktsortement: Arter

[[Torsk///Cod]]

[[Sei///Saithe]]

[[Lange///Ling]]