Flakstadvåg laks AS
[[På Flakstadvåg i Senja har vi siden 1990 drevet med oppdrett av laks og ørret. Her driver vi seks konsesjoner fordelt på flere lokaliteter ved Senjakysten.///The company has farmed salmon and trout in Flakstadvåg, Senja, since 1990. We have six licences in several locations along the coast of Senja.]] 

[[Bærekraftig verdikjede///Sustainable value chain]]
[[Vi er opptatt av en bærekraftig verdikjede og sunn oppdrett for laksen. Gjennom Akvafarm og Br. Karlsen AS) har vi suveren kontroll på laksens opphav, oppvekst og fôring i alle ledd. Dette, våre moderne anlegg og vår perfekte lokalitet i gode naturgitte områder - der Golfstrømmen gir oss god utskiftning av vann og fordelaktige temperaturer, gjør at vi årlig kan produsere omtrent 9000 tonn laks i aller høyeste kvalitet.///We follow a policy to maintain a sustainable value chain and healthy farmed salmon. In cooperation with Akvafarm and Br. Karlsen AS we are able to achieve optimal control of the origins, growth and feeding of our salmon at every stage of its life cycle. As a result and thanks to our modern facilities and perfect locations in naturally clean waters – provided for by the constant water replacement of the Gulf Stream and advantageous water temperatures – we have the capacity to produce around 9,000 tons of top quality salmon every year.]]

[[Prosessen///The process]]
[[Prosessen starter på land. Rogn befruktes i ferskvann, blir etterhvert yngel og så smolt. Fra Akvafarm
mottar vi smolten som er klar for å settes i våre flytemerder i havet for å bli fullvoksen laks. Hele prosessen tar mellom 2- 2,5 år.  Siste ledd skjer i våre egne slakteri der vi kun bruker vi bare noen få timer på å prosessere og pakke fisken sende den avgårde. Med andre ord det tar lang tid å produsere laksen, men kort tid å få det ferskeste produktet ut på markedet.///The entire process starts on shore. Roe is fertilised in fresh water, develops into fry and then smolt. We receive supplies of smolt from Akvafarm that are ready for release to our floating sea cages where they will grow into adult salmon. This entire process takes between 2 to 2.5 years. The last part of the process takes place in our own slaughtering facilities, where we are able to process, package and dispatch our fish in the space of only a few hours. As you can see, it takes us years to produce our top quality salmon, but only a short time to send the freshest produce possible to market.]]

[[Vår metode///Our methods]]
[[Våre dedikerte medarbeidere er skolerte i faget og har lang erfaring. Med jevne mellomrom kurses vi for å ha den beste, oppdaterte kunnskapen på oppdrett. Fokuset er å produsere laks med svært god fiskehelse i topp kvalitet - samtidig som vi skal ha kostnadseffektiv produksjon med god/lav fôrfaktor.///Our dedicated employees have received advanced training in their field and have years of experience. We provide new training for all employees at regular intervals so that we constantly have the best and most up-to-date knowledge about fish farming. Our focus is on producing salmon with extremely good health and of prime quality – while simultaneously maintaining a focus on cost-efficient production with a sound/low feed factor.]]

[[Økologisk///Organic]]
[[Br. Karlsen gruppen er også Norges første produsent av økologisk laks Les mer om produktet her.///The Br. Karlsen Group is also the very first producer of organic salmon in Norway Read more about this product here.]]

[[Salg///Sales]]
[[Vi selger fersk, hel laks selv. Både til andre eksportører og Br. Karlsens eget fabrikkanlegg for videreforedling av lakseprodukter. Er du interessert i høre mer kan du kontakte oss ved:///We sell fresh, whole salmon direct to market, to other export companies and to Br. Karlsen's own processing facility for salmon products. If you would like to know more about our company, please contact our:]]

[[DAGLIG LEDER///MANAGING DIRECTOR]]
Roy Alapnes
(+47) 900 61 710

[[Vi ser fram til å høre fra deg!///We look forward to hearing from you!]]