[[Vi mener at når noen handler en vare hos oss er informasjon, sporbarhet og oppfølging et nødvendig behov. Derfor etablerte vi selskapet Br. Karlsen Sales As. Siden 2007 har våre ansatte bygd spesialkompetanse gjennom erfaring med tilpassede løsninger til markeder i USA, Europa, Asia og Afrika.///
Our policy is that when a customer purchases one of our products, then we have to supply not only the product but also information, traceability and follow-up. This prompted us to establish our sales company, Br. Karlsen Sales As. Since 2007, our employees have developed specialised expertise from experience gained of tailor-made systems used on markets in the USA, Europe, Asia and Africa.]]

[[Kunnskap og eksport
Som selger og eksportør av våre kvalitetsprodukter legger vi vår sjel i å gi den beste service mulig. 
Vi skiller oss fra andre tradere og eksportører fordi gjennom oss unngår du alt av mellomledd og kommer rett til kilden. Våre ansatte er nemlig ikke bare eksportører. De har kunnskap om produksjonsprosesser i settefisk, lakseoppdrett, pakking og foredling samt våre kvalitetsstandarder og sertifikater. I tillegg jobber de tett opp mot våre kolleger i de andre selskapene i gruppen. På denne måten kan vi både skape og formidle de beste produkter og resultater.///Expertise and export
As the sales and export company for our quality products, we do our utmost to provide the best service possible. We differ from other trade and export companies, because we have cut out the use of intermediaries and can supply direct from source. Our employees work with much more than just export. They have expertise on the production processes for young fish, salmon farming, packaging and processing, and on our quality standards and certificates. They also have close cooperation with our colleagues in the other Group companies. This allows us to both create and distribute the best products and results.]]

[[Vi lytter til våre kunder - og de lytter til oss. Slik kan vi tilpasse løsninger, gi den beste informasjonen å skape tillit og gode partnerskap.///We listen to our customers – and they listen to us. As such, we are able to adapt our systems, provide the best information and generate trust and successful partnerships.]]

Our products are exported to countries all over the world

Our products are exported to countries all over the world

[[Vil du vite mer?///Would you like to know more about our company?]]
[[Kontakt oss på:///Contact information:]]

[[SALGSDIREKTØR///DIRECTOR OF SALES]]
GUNNAR NORE
(+47) 915 45 520

[[Vi ser fram til å høre fra deg!///We look forward to hearing from you!]]